Free CSS Templates

Dyrektor szkoły i System Informacji Oświatowej SIO

 
Tytuł:Dyrektor szkoły i System Informacji Oświatowej SIO
Url:https://sio.bookslandia.pl
Opis: 
 Sporządzanie sprawozdań SIO na rzecz placówek oświatowych. Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dyrektorów jednostek obsługujących jednostki oświatowe, osób zajmujące się sporządzaniem sprawozdań SIO, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej.

This template downloaded form free website templates